Trots att totala solförmörkelser är relativt vanliga i det att de inträffar varje år är det desto mer sällsynt att man får uppleva sådana på samma plats två år i rad. I genomsnitt inträffar en total solförmörkelse på samma plats endast med intervaller på 375 år, men det är ett genomsnitt utslaget över hela jorden. Senast vi fick se en total solförmörkelse i Sverige var 1954 och nästa gång är beräknad till att inträffa 2126, vilket innebär att endast 172 år hinner förflyta mellan de två händelserna, men på andra platser på vår planet kan man få vänta i långt över tusen år innan månen återigen lägger sig i vägen för solen. Det säger således sig självt att den som inte har turen att kunna se en solförmörkelse över sina regioner får vara beredd på att ge sig ut och resa, men det finns ingen anledning att misströsta för en solförmörkelse, oavsett form, är alltid vacker och fascinerande and observera. Den 10 juni inträffar en partiell solförmörkelse som kommer att vara synlig över hela Sverige och den här artikeln tar bland annat upp hur var och en på bästa sätt observerar den från sitt närområde.

Vad är en solförmörkelse? 

Partiell solförmörkelse sedd från rymden.

Det förefaller kanske som en självklarhet att en solförmörkelse inte är samma sak som en månförmörkelse, men då båda fenomenen bygger på liknande premisser är det lätt att förväxlingar sker och då kan det vara bra att ha begreppen utredda från första början: En månförmörkelse inträffar när solen, jorden och månen ligger i en rät linje i förhållande till varandra. Solen lyser på jorden vars skugga faller på månen, vilken således blir förmörkad. Vid totala solförmörkelser befinner sig de tre himlakropparna åter i en rät linje i förhållande till varandra, men då är det istället månen som befinner sig mellan jorden och solen, blockerar solskivan och låter sin skugga falla på jorden. Anledningen till varför månen förefaller att vara lika stor som solen och därmed förmögen att helt skymma stjärnan beror på att solens diameter är 400 gånger större än månens, men samtidigt ligger den 400 gånger längre bort än månen, och dessa proportioner får det att framstå som om solen och månen är lika stora på himlavalvet. 

Medan partiella solförmörkelser (det vill säga när endast delar av solskivan ockulteras) inträffar relativt ofta är totala solförmörkelser desto mer sällsynta, då det är en rad faktorer som måste samverka för att de skall vara möjliga. Inte bara måste jorden, månen och solen befinna sig i sagda räta linje utan månen måste även vara i perigeum samt i nymånefas. Perigeum innebär att månen befinner sig som närmast jorden (ett avstånd på 363 000 km) men eftersom dess omloppsbana kring vår planet är vagt elliptisk innebär det ibland att månen under en solförmörkelse befinner sig på ett längre avstånd från jorden, vilket innebär månen kommer att te sig som något mindre på himlen och därmed inte täcker upp hela solskivan. Det är då som en ringformad solförmörkelse inträffar och det är just en sådan som föranleder den partiella solförmörkelsen som vi i mån av gynnsamt väder kommer att få uppleva den 10 juni (nästa ringformiga solförmörkelse i Sverige infaller 2039). 

När kan jag se solförmörkelsen och hur mycket kommer jag att kunna se? 
Själva den ringformade solförmörkelsen kommer att vara synlig över de nordligaste delarna av Arktis samt delar av Kanada, Grönland och östligaste Ryssland, men på grund av vårt läge på jordklotet kommer vi endast att uppleva att delar av solskivan förmörkas och ju längre norrut i landet man bor, desto större blir förmörkelsen. Nedanstående tabell visar  när den partiella solförmörkelsen börjar, uppnår maximum och slutar på olika svenska orter, samt hur mycket av solskivan som kommer att täckas. 

Stad Börjar Maximum Slutar
Lund 11:34 12:42 (20%) 13:52
Göteborg 11:32 12:42 (25%) 13:55
Stockholm 11:42 12:53 (27%) 14:05
Östersund 11:37 12:51 (37%) 14:06
Luleå 11:47 13:01 (41%) 14:15
Kiruna 11:45 12:59 (47%) 14:14


Hur observerar jag på ett säkert sätt?
 
Kom ihåg att aldrig titta direkt på solen med vare sig ögonen, kikare eller teleskop som saknar specialfilter avsedda för dessa (inga CD-skivor, sotade glas, eller dylikt, under några som helst omständigheter). Även om månen kommer att förmörka en del av det synliga ljus  som solen sänder ut är det viktigt att komma ihåg att solen utstrålar ljus på samtliga våglängder av det elektromagnetiska spektrat. Oaktsamhet kan leda till allvarliga synskador och i värsta fall blindhet.  I den mån du inte har tillgång till teleskop med solfilter, alternativt projektionsplatta, kan du antingen använda dig av svetsarglas eller -glasögon nr 14 eller beställa solförmörkelseglasögon från Astro Sweden. Enligt uppgift har Astro Sweden tillfälligt slut på solförmörkelseglasögon men kontakta dem gärna, eller besök Kikkertland som har samma typ av glasögon. Ett annat säkert alternativ är att använda dig av en kikare och ett vitt papper, vit kartong eller en vit slät vägg och helt enkelt projicera solförmörkelsen genom kikaren (Men titta absolut inte direkt på solen genom kikaren!). Läs mer om hur du går tillväga här. 

Fler detaljer om solförmörkelsen den 10 juni finns på t.ex. In the sky och Time and date .

 

2 KOMMENTARER

  1. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Comments are closed.