Natten till den 2 oktober, klockan 01:34 enligt svensk sommartid, kommer sonden BepiColombo att inleda den första av vad som kommer att bli allt som allt sex flygningar förbi planeten Merkurius.

BepiColombo, som sköts upp den 20 oktober 2018 är ett samarbete mellan ESA och den japanska rymdagenturen JAXA och dess uppdrag går ut på att utföra ingående studier av solsystemets minsta planet, vilket är någonting som inte har skett sedan sonden Messenger, efter fyra år i omloppsbana kring Merkurius, pensionerades för 10 år sedan.
I mer detaljerade ordalag kommer BepiColombo att ha fem primära mål under uppdragets gång. Ett av dem går ut på att studera Merkurius ursprung och planetära evolution is syfte att utröna hur en planet påverkas av att ligga i omloppsbana så pass nära sin värdstjärna och ett annat handlar om att få fram information angående planetens form, interiör, struktur, geologi och kratrar. Yttermera kommer Merkurius exosfär och magnetfält att studeras och man kommer även att försöka verifiera Einsteins allmänna relativitetsteori i förhållande till planetens säregna omloppsbana.

BepiColombos första förbiflygning. Bild: ESA

I natt kommer BepiColombo att svepa förbi Merkurius på 200 kilometers höjd ovanför ytan och ta de första fotografierna, utföra de första insamlingarna av data och därmed ge oss en försmak av vad som komma skall under själva huvuduppdraget.  Än så länge håller sonden en för hög hastighet för att omedelbart kunna lägga sig i omloppsbana kring Merkurius, vilket och det kommer att krävas ytterligare fem förbiflygningar innan hastigheten är tillräckligt låg för att möjliggöra ett stabilt inträde i omloppsbana, vilket är planerat att ske 2025.

BepiColombo utgörs av tre separata sonder som under resan till Merkurius är sammanlänkade till en. Mercury Transfer Module (MTM) är den av ESA konstruerade delen som driver farkosterna framåt. Även och den mindre sonden Mercury Planetary Orbiter (MPO), som kommer att ansvara för bland annat fotografering och spektralanalys är byggd av ESA, medan Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO, eller MMO), vars uppdrag inkluderar studier av magnetfält, är JAXAs bidrag till BepiColombo. Från början fanns ambitioner att även skicka med en landare; Mercury Surface Element (MSE) men dessa planer ställdes in redan 2003 på grund av budgetnedskärningar.

När BepiColombo om drygt fyra år och efter genomförda förbiflygningar når Merkurius, kommer de tre delarna att separeras och läggas i skilda omloppsbanor där de sedan under mellan ett och tre års tid kommer att observera, analysera och samla in data om planeten.

Läs mer om BepiColombo på ESAs hemsida och ta även en titt på Joachim Wiegerts artikel om BepiColombo för mer detaljer om sondens resa till Merkurius.