Sveriges rymdbas Esrange bör uppgraderas för att kunna sända upp små satelliter. Det tycker regeringens utredare Jan Nygren i rapporten som han lämnade den 17 oktober.

Idag i regi av statliga rymdbolaget SSC skjuts ballonger och sondraketer upp till rymden från uppsändningsplatsen utanför Kiruna.

I måndags lämnade Jan Nygren över ett dokument till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson i vilket han rekommenderar en satsning på en halv miljard kronor för att göra Esrange till ett av världens få ställen med förmåga att sända upp kubsatelliter. Det rapporterar bland andra Sveriges radio och SVT.

Utredarens rapport räknas som internt arbetsmaterial och är inte offentlig, berättar Jan Nygren för Populär Astronomi.

Nygren är övertygad om att det finns en marknad och en efterfrågan på raketuppskjutningskapacitet för mindre satelliter, menar han, och att på Esrange finns både infrastruktur och kompetens för att klara utmaningen.

– För en relativt måttlig investering kan Esrange lyftas till den nivå som behövs för att kunna skjuta upp mindre satelliter i omloppsbana. Det skulle innebära ett tekniklyft för både regionen, Sverige och det skulle bidra till Europas oberoende tillträde till rymden, säger han.

Foto: SSC
Laddar för kubsatelliterna: en av SSC:s nya små antenner. Foto: SSC

SSC avslöjade sina planer för att uppgradera basen redan 2015. I våras lanserade företaget tjänsten SSC Infinity, med nya mindre radarantenner till företagets världsomspännande nätverk av markstationer som ska vara anpassade just till småsatelliter, både enskilda och i svärmar. Enligt SSC:s strategichef Stefan Gustafsson (i en artikel i nättidningen European Business) ger kubsatelliterna fler möjlighet att nå rymden, vilket gör det svårare att t ex komma undan med till exempel illegala kärnvapenprov eller brott mot mänskliga rättigheter.

En framtida uppgradering av Esrange fick stöd i regeringens rymdutredning och i våras fick Jan Nygren uppdraget att titta på de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna.

Nu ska regeringen få smälta rapporten och besluta hur man ska gå vidare mot det tilltänkta nya Esrange – rymdministern Hellmark Knutsson hoppas enligt TT kunna komma med besked nästa år.

Foto: SSC
Lyckad ballonguppsändning från Esrange i somras – med teleskopet PoGO+ ombord. Klicka för att se filmen om hela flygningen ned PoGO+. Foto: SSC