Två pyttesmå satelliter, på väg med NASA:s senaste rymdfarkost mot Mars, har blickat tillbaka mot jorden.

Pale Blue Dot: Jorden som en liten blek prick, sedd från Voyager 1 1990. Foto: NASA

Den 14 februari 1990 befann sig Voyager 1 på ett avstånd av 6,4 miljarder kilometer (40,5 ae) från jorden. Voyager 1 hade sedan länge lämnat Neptunus och var på väg vidare ut mot Kuiperbältet när NASAs ingenjörer för en sista gång vände sonden för att ta en sista titt på dess hemplanet. Resultatet av denna tillbakablick blev det världskända fotografiet “Pale Blue Dot”, på vilket jorden mycket riktigt  syns som en mycket liten och blek blå prick. 

I augusti 2017, drygt en månad innan det slutliga dykningen in i Saturnus atmosfär, tog Cassini en liknande bild av jorden sett från gasjättens ringar.

Nu har ytterligare ett foto lagts till samlingen av bleka blå prickar i och med två nya kubsatelliter från NASA som går under namnet Mars Cube One (MarCO; pressmeddelande hos NASA).

Det här är första gången någonsin som kubsatelliter gör entré i interplanetär rymd. Uppdrag är att följa med sonden InSight till Mars och sedan snabbt kunna förse NASA med information om InSights landning.

Kubsatelliten MarCOs ”pale blue dot”-bild förklarad. Bild: NASA

InSight, som sköts upp den 5 maj, är en marslandare med ett något annorlunda uppdrag om man jämför med tidigare undersökningar av den röda planeten. Den ska utföra mätningar av planetens skorpa, mantel och kärna och bland annat försöka registrera marsbävningar i den mån sådana förekommer.

(Bild: NASA)
Hur ser Mars ut på insidan? InSight ska ge nya svar, (Bild: NASA)

Man har länge tagit för givet att Mars är helt i avsaknad av tektonisk aktivitet och att manteln är helt stelnad. Dessa antaganden baserar sig på att Mars, som brukade vara en planet med stark vulkanisk aktivitet inte lär ha haft några vulkanutbrott på två miljoner år. 

För några år sedan kunde man dock konstatera utsläpp av metan i planetatmosfären. Även om många än idag ser det som ett tecken på potentiellt liv under marsytan är det troligare att det har att göra med geologiska processer. Metan är nämligen en gas som tenderar att pysa upp ur marken vid områden med vulkanisk aktivitet och skulle det i sanning visa sig vara underjordisk vulkanisk aktivitet som ligger bakom metanutsläppen på Mars kommer vi att få lära om en hel del som vi trodde oss veta om planeten. 

En annan aktuell sond, europeiska ExoMars TGO, håller på att göra nya mätningar av metanet och andra gaser: läs vårt inlägg Marssonden TGO:s nya bilder – nu börjar mätningarna som kan avslöja liv.

Med InSight är NASA:s primära syfte med att studera Mars inre struktur för att få veta mer om hur stenplaneterna i vårt solsystem – bland de jorden – bildades för 4,5 miljarder år sedan och därigenom kanske till och med få ökad förståelse för hur stenplaneter kring andra stjärnor bildas.

Insight beräknas landa på Mars i november i år och uppdraget pågå i 728 dagar, alltså ett helt Mars-år. 

Läs ännu mer om Mars och jorden hos Astronomins dag och natt. Tema för årets Astronomins dag den 29 september 2018 är Röd planet, blå planet.