NASAs New Horizons fortsätter att leverera spännande nyheter. Den data som togs av Pluto under förbiflygningen 2015 pekar på att ammoniak finns vid ytan hos dvärgplaneten.

Bilder från New Horizons visar på att ammoniak finns i ett stort dike längst Plutos yta, kallat Virgil Fossae. Med geologiska standard kan ammoniak inte finnas på ytan av Pluto under en längre tid utan att bli förstört av ultraviolett, och kosmisk strålning.

Det är väldigt ömtåligt,” säger planetforskaren Cristina Dalle Ore  i en intervju i Cosmosmagazine. Hon var med och ledde forskningslaget vid SETI institutet och NASA Ames forskningscenter i Kalifornien som gjorde upptäckten och fortsätter: “När du har ammoniak på ytan betyder det att det kom dit nyligen.” Upptäckten publicerades nyligen i en artikel i Science Advances. 

Det är också en stark indikation på att Pluto inte bara en gång för länge sedan, utan även fortfarande kan ha ett hav undangömd under marken. Området syns som en spricka i Plutos hölje som skulle kunna tillåta en väg för vätskor under marken att nå ytan. Inte nog med det, men det verkar också vara en plats för vulkaniska utbrott, där vätskor spyrs ut till ytan och fryser till is. Själva skriver SETI institutet att nästa steg är att hitta fler platser med ventiler som sprutar ut vatten och ammoniak.

På Jorden kommer vätskor som spyrs ut från vulkaner oftast i formen av smält sten. Men Pluto är kall: så kall att yttemperaturen är omkring 40 Kelvin (motsvarande -233 Celsius), och isvatten har en konsistens som berggrund. Vid dessa temperaturer skulle även det kallaste vattnet som kommer upp från ett hav under marken vara ett förstaklassigt substitut för lava.

Upptäckten av ammoniak,” fortsätter Cristina Dalle Ore, “gör det möjligt för ett sådant hav under marken att existera. Eftersom ammoniak är en bra antifrysvätska, tillåts ammoniak-vattenblandningar att kunna forstätta vara flytande ned till temperaturer kring -90 grader Celsius, — temperaturer som skulle mycket väl genereras av radioaktiv värme som kommer från Plutos inre kärna.

Det här är inte första gången som tecken på vatten och hav under ytan på Pluto uppmärksammas. Andra bevis på ett hav under marken kommer från den stora området Sputnik Planitia vid Plutos västra lob, som även kallas för “hjärtat”. Det är associerat med en anomalitet i gravitation, vilket skulle bäst kunnas förklaras med underliggande vatten.

Förhållanden vid Plutos isiga yta är lämpliga för formationen av ett insulerande lager av exotiska typer av is, så kallade hydrater, vilket Cristina Dalle Ore jämför med en vinterjacka. 

Mellan det, som håller uppe värmen, och att ammoniaken tillåter vattnet att hållas flytande vid kalla temperaturer, har vi fler bevis på ett hav,” säger hon.

Området Virgil Fossae på Pluto syns som ett dike i rött (vänster), samt lila och blått i spektralbilder (höger), vilka indikerar på förekomsten av ammoniak och isvatten blandat. Bild: Dalle Ore med flera, Science Advances, 2019

 

Andra är dock mer skeptiska. Francis Nimmo, planetforskare vid universitetet i Kalifornien, Santa Cruz, USA, säger i intervjun i Cosmosmagazine att den största förmaningen är osäkerheten med om de faktiskt hittade ammoniak.

Det är ganska subtila kännetecken som upptäckts, så det är inte helt klart för mig att den faktiskt är där” säger han. Men om det visar sig vara korrekt, så gör det geologin kring Virgil Fossae väldigt interessant, och tanken om ett hav på Pluto, om det finns något, är spännande. 

Virgil Fossae har skarpa kanter som går genom kratrar, så det kan bara vara upp till några hundra miljoner år gammalt,” säger han. “Den unga åldern är förenlig med upptäckten av ammoniak, som förstörs ganska snabbt vid ytan.”

Upptäckten stämmer också överens med hur forskare tror att Pluto utvecklas, med en ocean under ytan som sakta fryser. Det skulle placera vattnet i oceanen under ett starkt tryck när isen expanderar, och på så vis få vatten att spruta ut till ytan via rämnor.

Francis Nimmo fortsätter, “Om Pluto har ett hav, vilket verkar troligt, då skulle det tyda på att även de mest avlägsna platserna i vårat solsystem skulle potentiellt kunna ha beboeliga regioner.” Ammoniak är också länkat till formationen av komplexa organiska molekyler, tex aminosyror, nukleotider etc. Populärastronomi har tidigare skrivit om hur Pluto skulle kunna ge insikt till utomjordiskt liv.

Och om nu Pluto verkligen har kryovulkaner (kryovulkanism är när vatten under marken finner sin väg ut genom sprickor eller ventiler och sprejas till ytan; PopulärAstronomi 2018, nr 4), skulle dessas utbrott kunna föra med sig prover av oceanen till ytan. Dessa skulle i princip kunna studeras med framtida rover-uppdrag, motsvarande de till som länge har utforskat Mars.