Etikett: NOT

På himlen idag
12 jul Jupiter är ljusa stjärnan i syd, Saturnus den lite blekare stjärnan t v om den.